L’Informe RiusCat 2012 alerta de noves amenaces pels boscos de ribera i els hàbitats fluvials

La important tasca desenvolupada pels voluntaris i voluntàries. Foto: Associació Hàbitats

La important tasca desenvolupada pels voluntaris i voluntàries. Foto: Associació Hàbitats

Associació Hàbitats presenta un any més l’Informe RiusCat 2012, un document de referència per al sector del voluntariat social i ambiental, que recull el treball realitzat per milers de voluntaris i voluntàries del Projecte Rius periòdicament per tal de determinar l’estat de salut dels rius i rieres de Catalunya.

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua el 22 de març, l’Informe RiusCat 2012 torna a evidenciar l’estabilitat de la qualitat dels rius i rieres de Catalunya en els últims anys, sense apreciar millores que permetin a Catalunya apropar-se a l’objectiu original de la Directiva Europea Marc de l’Aigua (DMA): el bon estat ecològic dels conjunt de masses d’aigües (superficials, subterrànies i costaneres) l’any 2015. Tot i que la Directiva preveia pròrrogues per aquelles masses d’aigua molt alterades, l’estabilitat de la qualitat de les aigües superficials representa una notícia negativa, ja que sembla indicar que els esforços realitzats durant els últims anys han estat insuficients, alhora que sorgeixen noves amenaces.

La qualitat hidromorfològica és l’aspecte més preocupant de l’anàlisi. Al voltant del 75% dels ecosistemes fluvials analitzats pels voluntaris i voluntàries presenten un hàbitat amb alteracions i un 69% dels trams tenen un bosc de ribera amb una qualitat mediocre o dolenta. Les riberes es veuen especialment afectades per l’ocupació del sòl per usos no naturals, la presència de deixalles i l’expansió d’espècies exòtiques molt invasores, com ara la canya de Sant Joan, l’ailant o la buddleja. La tendència dels últims anys és d’un cert empitjorament de l’estat de les ribes i riberes. La situació de crisi actual està significant el retorn a l’explotació de masses forestals antigues d’alt valor ecològic i el conreu il·legal de nous terrenys. Aquests processos poden afectar molt especialment les zones de ribera, raó per la qual cal extremar la vigilància per aturar a temps aquest tipus de reforestacions i desnaturalitzacions, amb escàs rendiment econòmic però amb gran perjudici social i ambiental.

La resta d’anàlisis, pel contrari, es mostren estables. El cabal va ser reflex d’un any càlid i sec a la major part del país, però sense episodis extrems de pluges o sequeres prolongades. Així mateix, la qualitat fisicoquímic i la qualitat biològica obtenen valors similars als d’altres anys amb balanços hídrics similars.

L’Informe RiusCat 2012, a més de la valuosa informació ambiental que ofereix, serveix també per donar a conèixer la important tasca desenvolupada pels voluntaris i voluntàries a tot Catalunya. Associació Hàbitats va celebrar l’any 2012 el 15è aniversari de l’entitat i del Projecte Rius, destacant el compromís de la xarxa de voluntariat més gran de Catalunya en la protecció, conservació i millora dels ecosistemes aquàtics.

Font: Associació Hàbitats

Anuncis
%d bloggers like this: