L’Ajuntament de Barcelona inicia una segona campanya sobre les emissions de vehicles dièsel

Aquesta acció se centra al punt de mesura situat a l’avinguda del Paral·lel amb el carrer del Portal de Santa Madrona
Punt de mesura dels vehicles, a l'Av. Paral·lel. Foto: Ajuntament de Barcelona

Punt de mesura dels vehicles, a l’Av. Paral·lel. Foto: Ajuntament de Barcelona

Dins les accions previstes al Pla de millora de la qualitat de l’aire, l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat una nova campanya de sensibilització ciutadana sobre les emissions de partícules de vehicles dièsel.

Aquesta és la segona de les campanyes previstes durant el 2013 a cinc punts de la ciutat, que pretenen informar i conscienciar els ciutadans de les conseqüències que té l’ús del vehicle dièsel sobre l’aire i sobre la conveniència de triar energies netes i combustibles menys contaminants.

L’actuació consisteix a establir un punt de mesura a l’avinguda del Paral·lel amb el Portal de Santa Madrona, amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i els informadors del Departament d’Innovació i Intervenció Ambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans – Hàbitat Urbà. En aquest punt s’aturen vehicles dièsel de forma aleatòria i se’ls sotmet a una prova d’opacitat, que és la metodologia homologada per mesurar la quantitat de partícules que emeten.

Durant la prova s’informa el conductor del vehicle del potencial contaminador dels motors dièsel, del resultat de la mesura en el seu vehicle en particular i de si és conforme al que estableix la normativa europea.

A la primera campanya, que es va dur a terme al juliol, es van aturar aleatòriament i es van fer mesures a 111 vehicles dièsel, el 99,1% dels quals complien els valors legislats d’opacitat. Dels cotxes aturats, un 59% pertanyien a un conductor resident a Barcelona i un 66% tenien una antiguitat superior a 5 anys. L’antiguitat mitjana dels vehicles era de 7 anys.

Una acció integral per millorar la qualitat de l’aire

La ciutat de Barcelona està inclosa en una zona, juntament amb 39 municipis més de l’àrea metropolitana, definida per la Generalitat de Catalunya com a ‘zona de protecció especial’ de l’ambient atmosfèric per òxids de nitrogen i partícules en suspensió amb radi inferior a 10 micres (PM10), que són dos dels deu contaminants atmosfèrics sotmesos a avaluació per part de la Unió Europea.

Aquests dos contaminants han superat lleugerament el valor límit de concentració establert per la legislació europea els últims deu anys i la seva reducció ha esdevingut un dels objectius de l’estratègia de la ciutat per millorar la qualitat de l’aire.

Una de les fonts principals d’emissió d’aquests contaminants és el trànsit rodat que circula per la ciutat. Els motors dièsel, tot i ser energèticament més eficients, emeten entre 4 i 6 vegades més PM10 que els de benzina, i representen el 70% dels vehicles que circulen per Barcelona.

Tot i que els últims tres anys s’ha aconseguit reduir els nivells de partícules en suspensió fins a complir les mitjanes anuals de concentració establertes a la normativa europea, l’Ajuntament continua reforçant les mesures establertes al PMQAB per evitar que es tornin a superar.

Aquestes accions pretenen integrar de manera transversal tots els àmbits d’actuació municipals, des de la mobilitat, amb iniciatives com la millora de la xarxa de bus i transport públic, el pla de foment de la bicicleta, la pacificació de carrers, l’impuls del vehicle elèctric, l’ambientalització de les flotes de vehicles de serveis públics com el de neteja o espais verds, fins a actuacions en l’àmbit de l’energia o els serveis urbans, com la pavimentació amb formigó porós o la neteja de carrers amb aigua freàtica i additius per reduir la suspensió de partícules.

Totes aquestes actuacions per millorar la qualitat de l’aire que respirem i per reduir els nivells de concentració de PM10 i NO2 es recullen al Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona (PMQAB).

[Font: Ajuntament de Barcelona]

.

A %d bloguers els agrada això: