Sabadell es converteix en la ciutat amb més punts de LED instal·lats a l’espai públic

Els treballs formen part del nou model d’enllumenat que permetrà estalviar un milió euros l’any de mitjana i el 30% d’energia
Foto: Ajuntament de Sabadell

Foto: Ajuntament de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell va començar al setembre la instal·lació del nou enllumenat arreu de la ciutat, fruit del canvi de model de gestió, a través d’una Empresa de Serveis Energètics (ESE). La inversió total arriba a 6,5 milions d’euros i va a càrrec de l’empresa de serveis.

Les noves llumeneres, que ja s’han col·locat a la Gran Via i a la Plana del Pintor, són de LED i formen part del contracte que l’Ajuntament va signar amb UTE ESE SABADELL, que converteix Sabadell en la primera ciutat de més 200.000 habitants amb aquest tipus de model de gestió.

L’alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, ha afirmat que aquesta actuació suposa “un estalvi previst d’1 milió d’euros l’any de mitjana i un estalvi energètic del 30%”. També ha recordat que aquesta és una de les actuacions destacades de l’estratègia Sabadell Smart City i que “en aquests moments de dificultats econòmiques, reduir la despesa en la factura energètica és fonamental i, si a més ho fem amb respecte al Medi Ambient i la sostenibilitat, és una equació que funciona bé”. D’altra banda, ha explicat que aquest canvi “implica una revisió dels serveis públics pensant en aquesta clau i incorporant noves tecnologies a la gestió per guanyar en eficiència energètica”

Maite Masià, directora general de l’ICAEN, ha destacat que Sabadell “és la primera ciutat important que ha apostat per fer aquest canvi en la il·luminació pública i esperem que sigui un exemple per a altres ciutats. També és un exemple de la col·laboració pública i privada, sense la qual seria impossible fer aquestes inversions”.

Ramon Minoves, coordinador d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, ha afirmat que “la voluntat de la Diputació és fomentar l’estalvi energètic”. També ha destacat que “la formula de l’ESE és una formula que es pot potenciar a la resta de municipis i és la gran innovació, no només tecnològica sinó de com s’ha fet tot el procés administratiu”.

Ciutat de l’Estat amb més punts de llum LED

D’aquesta manera, i en el marc de l’estratègia Sabadell Ciutat Intel·ligent, Sabadell es convertirà en la ciutat de l’Estat amb més punts de llum LED instal·lats a l’espai públic (8.500) i donarà continuïtat a les actuacions parcials que ja s’havien fet en anys anteriors al parc de Catalunya i en el tram sud de la Gran Via (915 unitats instal·lades). Amb aquesta ampliació, s’actuarà a tots els districtes de la ciutat, instal·lant LED, incorporant regulació de flux i telegestió o renovant reguladors obsolets. En aquest sentit, es passarà del 38% al 79% de quadres amb regulació de flux i telegestió, cosa que permetrà ampliar les zones on la intensitat d’il·luminació de l’enllumenat públic es pot regular a distància des d’un centre de comandament central.

De la mateixa manera, aquest model farà possible continuar treballant amb el compromís de lluitar contra el canvi climàtic i introduir encara més l’eficiència i l’eficàcia energètica. Concretament cada any s’estalviarà el 30% d’energia (4,6 milions de kW/h, que és equivalent a apagar 5.342 bombetes de 100 W enceses tot l’any) i 847 tones de CO2, que equival a treure de circulació 545 turismes en un any o 108 camions. Per tant, es tracta d’una inversió en què és possible alhora millorar la qualitat de l’espai públic i estalviar en els costos dels serveis municipals, sense reduir les prestacions als ciutadans, i és per tant un exemple paradigmàtic de l’estratègia de “ciutat intel·ligent”, que l’Ajuntament està portant a terme aquest mandat.

Els plecs de clàusules d’aquest contracte han estat el fruit de la col·laboració de l’Ajuntament amb l’Institut Català d’Energia i la Diputació de Barcelona, en un exemple de col·laboració entre administracions públiques.

Les obres

Els treballs van començar durant el mes d’agost amb la substitució de les antigues llumeneres de vapor de sodi d’alta pressió per LED al barri de la Plana del Pintor i a la Gran Via de Sabadell. Després d’una primera fase de proves, s’ha comprovat que el funcionament de la nova il·luminació és òptim, de manera que en els pròxims mesos la instal·lació continuarà a la resta de la ciutat. Està previst que les obres estiguin acabades a l’últim trimestre de l’any, en què s’hauran substituït per LED el 29% dels punts de llum de la ciutat.

Concretament a la Gran Via, on s’han substituït 386 llumeneres, les proves efectuades han mostrat un estalvi en el consum d’energia del 69,52%, equivalent a 263.915 kWh, 63,34 tones de CO2 i 39.587,25 euros anuals. A la Plana del Pintor, on s’han substituït 244 llumeneres, l’estalvi en el consum d’energia ha estat del 78,87%, equivalent a 101.087 kWh, 24,27 tones de CO2 i 15.163,05 euros anuals. El major estalvi energètic a la Plana del Pintor es deu al fet que allà les antigues llumeneres no disposaven de sistema de regulació de flux.

Beneficis de les noves llums

Les llums LED instal·lades són fruit de la col·laboració entre l’empresa adjudicatària del contracte i la multinacional belga SOCELEC, subministradora de les làmpades. La tecnologia LED és més eficient energèticament i contribueix als objectius de sostenibilitat ambiental de Sabadell.

Aquesta actuació se suma a les actuacions en matèria d’enllumenat públic que l’Ajuntament va començar l’any 2008, amb diverses mesures d’estalvi i eficiència energètica, que en el període 2008-2013 comportaran un estalvi en la factura que paga l’Ajuntament de 1.470.563 euros de mitjana anual, equivalents a 1.600 tones de CO2 i 7,82 milions de kWh.

Els avantatges de les làmpades LED respecte a les convencionals són:

1.     En la factura energètica:

 • Reducció del consum energètic, aproximadament en un 70%
 • Aquesta reducció permet reduir les potències contractades i per tant estalviar també en termes fixes de la factura, ja que permet acollir-se a la tarifa d’últim recurs (TUR).
 • No produeixen energia reactiva i, per tant, no penalitzen a la factura.
 • Els drivers tenen menys pèrdues de rendiment energètic que en els equips convencionals.

2.     En l’efectivitat o eficiència:

 • Com que és un tipus d’il·luminació més direccional, la llum es dirigeix allà on es necessita i s’evita l’efecte de bany de façanes i pertorbacions als veïns.
 • A causa de la “facilitat” en dirigir i concentrar la llum, les uniformitats d’il·luminació són molt elevades.
 • La llum és blanca i es poden distingir millor els colors, habitualment amb un índex de reproducció cromàtica Ra>90.
 • Per totes aquestes característiques, amb un nivell inferior de llum al carrer, es percep un grau comfortable i suficient d’il·luminació.

3.     Pel que fa al manteniment:

 • La seva vida s’estima entre 3 i 4 vegades superior a la d’altres sistemes i, per tant, no necessita un manteniment amb tanta freqüència com amb els altres tipus de llumenera, estalviant recursos i costos.

4.     Quant a la tecnologia utilitzada:

 • El flux de les llumeneres és totalment regulable de 0% al 100% i s’integren perfectament amb dispositius d’estalvi actuals com els de flux, sistemes punt a punt de telegestió, detecció de presència, etc.

5.     En el medi ambient:

 • No contenen tungstè com les bombetes convencionals, ni mercuri com la il·luminació fluorescent, són reciclables i compleixen amb la normativa europea de substàncies contaminants RoHS.
 • A diferència d’una bombeta estàndard, la tecnologia LED no malgasta energia quan genera calor
 • No emeten flux cap a l’hemisferi superior.
Un nou model de gestió

La inversió total arriba a 6,5 milions d’euros i va a càrrec de l’empresa de serveis energètics adjudicatària, UTE ESE SABADELL, que l’amortitzarà durant els 10 anys de durada del contracte i, tot i així, representarà un estalvi del 30% en la factura energètica total que paga l’Ajuntament pel manteniment de l’enllumenat públic, gràcies al menor consum de les llumeneres LED respecte les antigues llumeneres de vapor de sodi d’alta pressió.

Tot plegat comportarà beneficis ambientals per a Sabadell i reduirà la contaminació lumínica. I és que la conjuntura econòmica i energètica ha fet necessari un replantejament del model de gestió de l’enllumenat públic actual que, fins ara, s’havia fet seguint el model dels darrers 40 anys i que representa la contractació d’una empresa per a cadascuna de les prestacions. Una auditoria energètica ha permès constatar que l’actual model de gestió ha quedat obsolet.

Aquest nou model de gestió de l’enllumenat públic s’emmarca en la línia de treball dels darrers anys de l’Ajuntament de Sabadell amb l’estratègia del canvi climàtic (aprovada l’any 2009), els principis de l’Agència Local de l’Energia i també de l’Agenda 21 + 10.

De fet, la sostenibilitat és un concepte transversal, que va des de les accions en l’àrea de l’educació fins a les inversions a la via pública. Per aquesta raó la ciutat treballa permanentment pel manteniment del medi ambient i des del 2009 va establir un full de ruta per dur a terme actuacions en aquesta línia.

Font: Ajuntament de Sabadell

 

Anuncis
%d bloggers like this: