Les xarxes socials catapulten l’èxit de la primera cooperativa d’energia verda: SOM ENERGIA

La primera cooperativa d’energia verda aspira a assolir els 100.000 socis
Foto: Som Energia

Foto: Som Energia

La comercialitzadora d’energia verda Som Energia , que ha celebrat aquest cap de setmana la seva escola de setembre , aspira a assolir els 100.000 socis , vist el gran èxit que ha tingut aquesta cooperativa , que en menys de tres anys ha arribat als 10.000 socis . La comercialitzadora és una empresa del sector elèctric amb una vessant tradicional ( la venda d’electricitat ) , però ho fa de manera cooperativa i , alhora , inverteix en energies renovables , ja que el seu objectiu és transportar el mix energètic i canviar l’esquema de conformació de preu que ara regeix en la tarifa de la llum . L’expansió de la cooperativa d’energia s’ha materialitzat a través de la seva enorme difusió a les xarxes socials . La seva implantació pràcticament ha estat paral · lela a la generalització de les xarxes socials , on ha trobat un camp abonat per ampliar la seva influència .

Som Energia ha celebrat el cap de setmana la seva escola d’estiu , on s’han presentat els nous projectes en marxa , entre d’altres un pla per introduir-se al sector eòlic . El projecte en qüestió , anomenat Viure l’Aire , consisteix en la construcció d’un aerogenerador , que seria el primer de propietat col · lectiva d’Espanya . ” Es tracta de projecte sense primes i directament vinculat al mercat , i la previsió és que s’instal · li al 2014″ , diuen fonts de la cooperativa .

A l’escola d’estiu, els socis de la cooperativa han rebutjat la reforma energètica empresa pel Govern . ” La reforma no està aprovada encara i hi ha possibilitats d’evitar que s’aprovin els aspectes més onerosos , com el peatge de suport” , assenyalen les conclusions . La cooperativa promourà campanyes de conscienciació per donar suport a l’autoconsum domèstic , una opció que pràcticament quedarà bloquejada amb la reforma en marxa a l’introduir un nou impost (el peatge de suport ) . ” Si s’aprova el peatge de suport es redueixen dràsticament la rendibilitat estimada de les Inversions i s’amplien els terminis de retorn de les inversions ” , constata el document de concluciones .

Durant les sessions , es va debatre si la cooperativa ha d’invertir a l’estranger . Els contraris a aquesta postura van subratllar que la prioritat ha de ser oposar-se a la forma elèctrica a Espanya , mentre que els partidaris de fer-ho han indicat que ” aquesta seria una manera d’estendre la lluita contra les emissions de CO2 i donar suport a les cooperatives de fora per mantenir la mateixa filosofia en altres parts del món ” .

La iniciativa Som Energia va sorgir a la ciutat de Girona amb la voluntat de transformar el model energètic actual . Pretén convertir-se en un actor econòmic del mercat energètic però amb l’objectiu de promoure les energies renovables , l’eficiència energètica i amb la implicació de la ciutadania .
Durant aquest temps ha consolidat la seva activitat de comercialització d’electricitat verda certificada i el seu paper com a productor renovable amb la posada en funcionament de diverses cobertes fotovoltaiques i una planta de biogàs .

En la segona edició de l’escola de setembre celebrada el cap de setmana a La Conreria de Tiana ( Maresme ) han participat més de 250 persones que durant tres dies han hagut de quins projectes són viables actualment , sobre la comercialització de gas o sobre com reforçar les estructures locals de la cooperativa .

Jordi Ortiz , membre del grup local de Barcelona de la cooperativa , recalca que l’escola “és un exemple de l’interès que posa Som Energia a fomentar la participació i el debat de la ciutadania . Sense la implicació de la gent no serà possible transformar el model energètic actual per fer-lo més democràtic , just i sostenible ” .

Miquel Miró , director de la cooperativa , declara ” tot i que la reforma energètica proposada per l’actual Govern representa un fre a les mesures d’eficiència energètica i el desenvolupament de les renovables , els membres de Som Energia ens vam reunir per definir quines actuacions volen promoure dins del actual marc regulador . No volem defallir en el nostre propòsit d’augmentar el pes de les fonts renovables d’ energia en la nostra societat ” .

Font: La Vanguardia

Anuncis
%d bloggers like this: