Criteris d’aplicació de la normativa europea en matèria de producció i etiquetatge agroalimentari ecològic

Font: Gencat

Font: Gencat

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Resolució per la qual s’aprova la Instrucció relativa als criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics.

Els criteris d’aplicació fan referència a aspectes tècnics de la normativa, i serveixen per concretar, per exemple, quines són les tècniques de cultiu i dels processos tèrmics que es poden utilitzar per prevenir els danys als cultius causats per les plagues, les malalties i les herbes adventícies. En aquest sentit, se cita la desinfecció del sòl mitjançant la tècnica de la solarització i de la biofumigació, ambdues permeses en producció ecològica. Un altre dels criteris que s’estableix especifica que es permet la utilització de la tècnica in vitro per a la producció de material vegetatiu destinat a ser utilitzat en producció ecològica, sempre que no s’utilitzi cap producte no permès per la normativa específica de producció ecològica. I, d’altra banda, un altre criteri especifica quines són les races en perill d’abandó a Catalunya, que en determinades condicions es poden introduir a les granges ecològiques d’origen no ecològic.

 Font: DAAM

Anuncis
%d bloggers like this: