El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 per una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient és un document amb valor estratègic i voluntat inspiradora que serveix de marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que vulguin contribuir a la millora de la ciutat. El Compromís estableix deu grans objectius, cadascun amb deu línies d’acció, en l’horitzó del 2022:

El document es va elaborar durant l’any 2012 en un procés organitzat per l’Ajuntament de Barcelona en què van participar les entitats, empreses, institucions i centres educatius integrants de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012 – Agenda 21 de Barcelona. És, doncs, un document de segona generació que entoma temes pendents i fa aflorar nous reptes de la ciutat, i que des del seu naixement compta amb un ampli suport per part dels diferents col·lectius de la ciutat.

Acte solemne de presentació del Compromís i inici de les adhesions que va tenir lloc l’onze de desembre de 2012 al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Foto: Ajuntament BCN/Agenda21

Acte solemne de presentació del Compromís i inici de les adhesions que va tenir lloc l’onze de desembre de 2012 al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Foto: Ajuntament BCN/Agenda21

Les organitzacions ciutadanes que vulguin adherir-s’hi són convidades a signar una acta on expressen el seu acord amb els objectius i línies d’acció del Compromís i manifesten que emprendran accions per assolir-los i les faran públiques. La seva contribució es concreta en el desenvolupament de plans d’acció dins del seu àmbit, ja sigui de manera individual o en col·laboració amb altres organitzacions. Es tracta que cada organització signant incorpori els principis del Compromís, tant en el nucli de l’activitat que li és pròpia com en tota la gestió. El propòsit és assolir els objectius del Compromís amb la suma de les aportacions de totes les organitzacions signants.

L’onze de desembre de 2012 va tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona l’acte solemne de presentació del Compromís i inici de les adhesions. En aquest moment hi ha unes dues-centes organitzacions que han formalitzat la signatura, incloent universitats, associacions, empreses, col·legis professionals, sindicats i centres educatius, entre d’altres, però el procés està en plena efervescència, amb la ratificació per part d’organitzacions adherides a l’anterior Compromís i l’arribada de noves organitzacions.

El mateix Ajuntament de Barcelona és signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i assumeix com a part del seu pla d’acció el lideratge de l’acció de les organitzacions de la ciutat. Amb aquesta finalitat, va crear la Secretaria Tècnica de l’Agenda 21 de Barcelona. Per mitjà de la Secretaria, les organitzacions signants compten amb assessorament personalitzat per al desenvolupament general dels seus plans d’acció o per a la resolució de qüestions concretes vinculades a les actuacions, a més a més d’elements de comunicació comuns (web, newsletter), sessions de formació i oportunitats de trobada, d’intercanvi, col·laboració i projecció de les seves iniciatives.

Font: Ajuntament de Barcelona / Agenda 21

Anuncis
%d bloggers like this: