El ‘fracking’ amenaça Catalunya

El fracking ha ocasionat una forta oposició en diversos municipis. Foto: Dolors Gibert.

El fracking ha ocasionat una forta oposició en diversos municipis. Foto: Dolors Gibert.

La fracturació hidràulica o fractura hidràulica (en anglès hydraulic fracturing o fracking) és una tècnica per possibilitar o augmentar l’extracció de gas i petroli del subsòl. El procediment consisteix en la injecció a pressió d’algun material en el terreny, amb l’objectiu d’ampliar les fractures existents en el substrat rocós que tanca el gas o el petroli, afavorint així la seva sortida cap a l’exterior. Habitualment el material injectat és aigua amb sorra i productes químics, encara que ocasionalment es poden emprar escumes o gasos.

A causa de l’augment del preu dels combustibles fòssils, que ha fet econòmicament rendibles aquests mètodes, s’està popularitzant la seva utilització en aquests últims anys, especialment en els Estats Units d’Amèrica.

A Catalunya, cada vegada més, s’està incrementant els projectes de portar a terme prospeccions de cara a futures extraccions via fracking.

En aquest sentit, i com a oposició al fracking, s’ha creat la Plataforma Aturem el Fracking (PAF), constituïda a Cervera i de la qual formen part entitats ecologistes, científiques i ciutadanes i persones a títol particular.

Oposició al fracking

Dibuix i logotip de la PAF

Dibuix i logotip de la PAF

La ‘Plataforma Aturem el Fracking (PAF)‘ defineix com el seu objectiu principal promoure la prohibició de la tècnica de la fractura hidràulica en tot el territori de Catalunya. Mitjançant debats, simposis i altres actes de comunicació i participació divulgarà l’amenaça que sobre la salut, l’economia agrària, el medi ambient i el paisatge representa el fracking que es projecta emprar per part de les multinacionals promotores en les tasques de perforació del subsòl per a prospeccions i extraccions de petroli i gas.

A banda de la seva oposició a la fractura hidràulica i a les prospeccions d’hidrocarburs, la plataforma comenta la seva voluntat de difondre un discurs constructiu en favor de la transició energètica cap a nous models d’eficiència i estalvi energètic, sostenibles amb el desenvolupament econòmic i social i harmònics amb la qualitat de vida i els nous reptes i les oportunitats dels territoris de la Catalunya central. Amb el lema “Millor vius que fòssils” les entitats promotores publicaran un manifest fundacional i obriran una línia de treball que comptarà amb el suport de diverses universitats i experts en la matèria, així com administracions locals i forces polítiques.

Per altra banda, ja són més de trenta els municipis arreu de Catalunya que s’han declarat “lliures de fracking”. Les mocions, presentades per diferents grups polítics i entitats, responen a la manca d’informació i transparència que hi ha per part del govern i als impactes que aquesta tècnica ha ocasionat allà on s’ha utilitzat.

El cas de Riudaura

Riudaura és un petit poble de la Garrotxa enclotat en una vall amb frondosos boscos que contenen una gran diversitat de flora i fauna i que fan de l’entorn una important reserva natural. És un hàbitat sensible que s’ha preservat intacte fins avui i que corre el perill de desaparèixer sota l’amenaça de l’explotació d’una bossa de gas que creuen que hi ha al seu subsòl.

El municipi de Riudaura (la Garrotxa) ja té els permisos concedits per portar a terme prospeccions de cara a futures extraccions via fracking. Foto: Dolors Gibert.

El municipi de Riudaura (la Garrotxa) ja té els permisos concedits per portar a terme prospeccions de cara a futures extraccions via fracking. Foto: Dolors Gibert.

Per això, l’Estat espanyol, amb el permís del Govern de la Generalitat, vol fer unes prospeccions per valorar si és rendible l’extracció d’aquest gas i del que ja es tenen, en l’actualitat, els permisos concedits. El sistema d’avaluació que volen fer servir (el fracking), en ell mateix, ja és un atemptat contra el medi ambient i està prohibit a molts països del món pel seu impacte contaminant d’aqüífers i del subsòl. Cal tenir en compte, a més, que Riudaura pertany a un PEIN (Paratge d’Especial Interès Natural) que cal preservar per sobre d’interessos empresarials.

La “Plataforma Riudaura Junts contra el fracking” neix, doncs, de la necessitat que tenen els riudaurencs de defendre l’entorn natural, el medi ambient i la salut davant el perill que suposa la recerca i explotació d’hidrocarburs. Aquesta plataforma es defineix com “una associació que lluita per preservar l’entorn natural de l’amenaça de les prospeccions de gas al nostre municipi, ordenades pel govern Espanyol i permeses per la Generalitat de Catalunya”.

Signatura del compromís del Bover

Tots els partits polítics amb representació parlamentària, tret de CiU i el PPC, van signar el ja conegut Compromís de Bover (Riudaura) per tal d’aturar el fracking a Catalunya. Aquest compromís neix amb la determinació ferma de reunir-se al parlament tots els signants junts per posar sobre la taula el problema, intentar aturar els diferents permisos pendents o concedits per la Generalitat de Catalunya, i posar veu al parlament a les reivindicacions de totes les plataformes que demanen la prohibició de la fractura hidràulica, amb especial interès per la de Riudaura, ja que té els permisos concedits.

Fonts: Grup Defensa del Ter / Plataforma Anti Fracking / Plataforma Riudaura Junts

Anuncis
%d bloggers like this: