La Costa Brava, en greu perill per prospeccions d’hidrocarburs

La Costa Brava, amenaçada per prospeccions d’hidrocarburs. Foto: Dolors Gibert

La Costa Brava, amenaçada per prospeccions d’hidrocarburs. Foto: Dolors Gibert

El Govern espanyol ha publicat en el BOE la sol·licitud de l’empresa Capricorn Spain SL de realitzar prospeccions d’hidrocarburs, reserves de gas i petroli a la zona, en més d’un milió d’hectàrees de la Costa Brava i també del Maresme, posant en greu perill la salut dels hàbitats, l’economia local pesquera i la fauna de la zona, tan importants a l’entorn del Cap de Creus.

Els mètodes sísmics de prospecció es realitzaran mitjançant canons d’aire comprimit “Air-guns” capaços de generar ones sonores, emissions acústiques d’alta intensitat, que defineixen l’estructura del sòl i subsòl marí localitzant així els jaciments.

Aquests mètodes produeixen una contaminació acústica intolerable per a la fauna marina i poden provocar danys físics i de comportament a cetacis, tortugues marines, cefalòpodes i peixos, i en ocasions resultar en encallaments. Això és preocupant tenint en compte que la zona del Cap de Creus és una zona molt transitada per cetacis, com per exemple rorquals comuns, protegits per directives internacionals; dofins llistats i comuns; catxalots i altres. Segons estudis científics les prospeccions tenen un impacte directe en els recursos pesquers, a causa del desplaçament dels peixos, i causen una disminució de 50% a les poblacions d’alt interès comercial com el lluç, la mòllera, el rap, etc. Cal destacar que la zona de Cap de Creus és explotada per les confraries de Llançà, Port de la Selva i Roses, on la pesca és una de les principals fonts d’ingressos de la zona.

No s’ha d’oblidar la greu amenaça que existeix de vessament accidental de cru en el mar, des de les llargues connexions d’oleoductes així com en el transport marítim, que posa en greu perill zones d’alt interès ecosistèmic de la zona com són el parc natural del Cap de Creus, la reserva marina de les Illes Medes, entre molts altres ecosistemes, hàbitats, fauna i flora d’alt valor que s’estenen en aquesta zona.

Aquest projecte, el qual se sumarà als trenta permisos de prospeccions d’hidrocarburs aprovats actualment pel Ministeri, reitera, segons Ecologistes en Acció, la clara aposta del govern cap a les energies no renovables i altament contaminants, una direcció oposada als requeriments de la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació ambiental, la salut humana i dels ecosistemes. A més, les empreses petrolieres a Espanya han demostrat gran irresponsabilitat ambiental durant la producció de petroli en el mar, ja que a Tarragona, on hi ha quatre pous de producció de petroli, s’han registrat almenys divuit abocaments des de les seves instal·lacions.

L’entitat Ecologistes en Acció s’oposa rotundament a la decisió de la realització de prospeccions petrolíferes en la Costa Brava i en tot el litoral català i espanyol i reclama al govern que no autoritzi aquest projecte i que abandoni la via de les prospeccions petrolíferes i les energies no renovables i contaminants, com són els combustibles fòssils i comenci a apostar fermament per la transició cap a un nou model energètic sostenible.

Font: Ecologistes en Acció

www.ecologistesenaccio.cat

Anuncis
%d bloggers like this: