Es presenta la innovadora tecnologia Compoball, liderada des de Catalunya

Després de 3 anys de R+D+i, la planta de compostatge del Parc Ambiental Bufalvent de Manresa va ser l’escenari de la presentació en públic de Compoball, l’innovador sistema resultant d’un projecte finançat per la Comissió Europea i destinat a monitoritzar el procés de compostatge.

Catalunya ha estat liderant el projecte Compoball, des de l’empresa IRIS, ubicada al Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels i dedicada a la recerca i al desenvolupament. A més, l’Agència de Residus de Catalunya, la UPC i l’Associació de Plantes de Compostatge de Catalunya també han pres part del projecte Compoball, constituït per un consorci de 16 empreses, entitats i associacions d’arreu d’Europa.

Foto-4-

Planta de compostatge de Torroelles
de Llobregat. Foto: IRIS

La innovació del sistema Compoball rau en la possibilitat de controlar paràmetres com la humitat i la temperatura del material de compostatge des d’una pàgina web, a distància de les instal·lacions de compostatge. Així, Compoball representa un avenç important per al sector del reciclatge de la matèria orgànica i del compostatge, proveint-lo d’un sistema intel·ligent i sense fils que monitora tot el procés de compostatge, n’obté dades i les emmagatzema en un sistema que l’operari pot consultar a distància sense necessitat d’estar in situ a les instal·lacions de compostatge.

El sistema Compoball va quedar demostrat a la planta de compostatge de Manresa, com a resultat del treball d’un equip d’investigadors i desenvolupadors tecnològics al llarg dels darrers tres anys.

La gestió dels residus i el compostatge juguen un paper significatiu, tant per a la conservació del medi ambient com la valorització econòmica dels residus. El procés de compostatge converteix un residu en un abonament de qualitat. La qualitat del producte final, doncs, depèn de manera crítica de paràmetres com la humitat i la temperatura al llarg del procés i tractament del material. En l’actualitat, a nivell europeu no consta l’existència de tecnologies capaces de controlar aquest procés de manera contínua. Amb l’entrada de Compoball al mercat, la necessitat de poder controlar el procés de reciclatge quedaria coberta i el sector obtindria una matèria de major qualitat i, per tant, més competitiva.

El projecte Compoball està finançat pel Setè Programa Marc de la Comissió Europea i està liderat des de Barcelona per l’empresa IRIS.

www.compoball.eu

Font: IRIS

Anuncis
%d bloggers like this: