Barcelona es dota del Pla del Verd i la Biodiversitat

L’Ajuntament ha presentat a la Comissió d’Hàbitat Urbà el Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona, un instrument estratègic que defineix els reptes, objectius i compromisos del govern municipal en relació amb la conservació del verd i de la diversitat biològica i a com la població els coneix, en gaudeix i en té cura. Aquest document planifica a llarg termini les actuacions per aconseguir una infraestructura ecològica (green infrastructure), que produeixi beneficis per a les persones, subministri serveis ambientals i socials, generi llocs de vida dins l’hàbitat urbà, insereixi la natura a la ciutat, connecti i relligui l’urbs en el territori i faci la ciutat més fèrtil i més resilient davant dels reptes de futur.

Aquest pla neix fruit del treball tècnic del Consistori i d’un procés de participació amb més de tres-cents participants, entre experts, entitats ambientals i socials, empreses, gremis, col·legis professionals i professionals liberals, a més de les diferents administracions.

El document analitza els conceptes clau del verd i la biodiversitat a la ciutat de Barcelona, i marca com a prioritats la creació de corredors verds urbans, que lliguin les àrees naturals perifèriques amb la trama urbana i l’aprofitament del que el pla defineix com a “espais d’oportunitat”: omplir escletxes de verd, com els terrats, les parets mitgeres, o els espais entre edificis; augmentar la presència de verd allà on ja existeix, i generar noves formes de verd urbà, properes i productives, com els horts urbans.

Foto: Dolors Gibert

El document aposta per
una Barcelona més verda
Foto: Dolors Gibert

Font: Ajuntament de Barcelona

Anuncis
%d bloggers like this: